ظریف: خزانه دارى دولت آمریکا براى دولت هاى اروپایى تصمیم مى گیرد

به گزارش وب سایت خبری وطن نیوز محمد جواد ظریف نوشت:

آمریکا در فروپاشاندن قطعنامه ۲۲۳۱ علیرغم دو سال تحمیل بی‌رحمانه ترین «فشار حداکثری» که تاکنون به یک ملت تحمیل شده است. از جمله محروم کردن مردم عادی ایرانی‌ از دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی در هنگام کشنده‌ترین بیماری همه‌گیر شکست خورد.

اکنون آمریکا امیدواراست که با سوء تفسیر خود از مفاد همان قطعنامه‌ای که در سال ۲۰۱۸ آن‌ را ترک کرد، سرانجام همان قطعنامه را نابود کند.

دولت آمریکا تلاش کرده تا حقوق داخلی خود را جایگزین حقوق بین‌الملل کند. در عمل، این بدان معناست که اکنون خزانه‌داری دولت ایالات متحده است و نه دولت‌های اروپایی که تصمیم می‌گیرند شرکت‌های اروپایی با چه کسی فعالیت‌های تجاری داشته باشند، چه در ارتباط با اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و چه اجرای خط لوله انتقال گاز نورداستریم.

اگر به ایالات متحده اجازه داده شود تا به این مسیر ادامه دهد، جهان به سمت استاندارد «قدرت حق می‌سازد» عقب گرد خواهد کرد.