به گزارش وب سایت خبری وطن نیوز ، ره‌پیک قائم مقام شورای نگهبان شد.

بعد از انتخابات داخلی شورای نگهبان هیئت رئیسه جدید انتخاب و آقایان ره‌پیک به سمت جانشینی شورا و کدخدایی به سمت رئیس پژوهشگاه شورای نگهبان منصوب شدند

▪️بر این اساس، آیت الله احمد جنتی به عنوان دبیر در مقام خود ابقا و سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان انتخاب شد.