به گزارش مجله ی وطن نیوز :

زنگنه: موافقت‌نامه با چین باید به تصویب مجلس برسد.

موضوع پیش‌نویس سند همکاری ۲۵ ساله ایران با چین، ‌قراداد نیست بلکه موافقت‌نامه کلی است.

در مورد شایعاتی که مربوط به نفت می‌شود نیز نه چینی‌ها چنین چیزی خواستند و نه ما دادیم.

بر اساس این موافقت‌نامه، همکاری دراز مدت با چین در صنعت نفت خواهیم داشت و با هر کشور دیگری به جز رژیم صهیونیستی حاضریم از این دست موافقت‌نامه‌ها امضا کنیم.

حتی آمریکایی‌ها را در شرایط تحریم از حضور در صنعت نفت ایران منع نکردیم تا پیمانکار و سرمایه‌گذار داشته باشند.

موضوع موافقت‌نامه با چین و شایعات مربوط به آن، جنجالی است که در خارج از کشور راه انداختند و برخی در داخل از آن پیروی کردند.

نکته مهم آن است که بعد از امضا، این موافقت‌نامه باید به تصویب مجلس نیز برسد.