طبق گزارش مجله ی وطن نیوز :

ظریف: عراق قادر به ایفای نقش در تامین امنیت خلیج فارس است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بغداد:

عراق با توجه به شکل گیری دولت جدید و آرامش موجود در این کشور، می تواند در امنیت و ترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس نقش ایفا کند.

ایران همواره بر همکاری منطقه ای تاکید داشته و پیشنهادهای مختلفی را برای پیشبرد این همکاری ها مطرح کرده که آخرین مورد آن طرح «صلح هرمز» یا «طرح امید» است که رییس جمهوری ایران مطرح کرده است.