به گزارش مجله ی وطن نیوز:

لاری، سخنگوی وزارت بهداشت:

باید توجه کرد که منظور از عدد ۲۵ میلیون نفر، بر اساس تست‌های سرولوژی بوده که یکی از معاونان وزارت بهداشت مطرح کرده است.

البته در جهان خیلی نمی‌توان به تست‌های سرولوژی برای تشخیص وضعیت کنونی ابتلای افراد اتکا کرد.

بسیاری از افراد ممکن است علائم ابتلا به بیماری ‌کرونا را نداشته باشند و به عبارتی مبتلای بدون علامت باشند، اما مبنای آمار وزارت بهداشت در این زمینه فقط انجام تست‌های PCR است که در جهان نیز از همین تست‌ها برای تشخیص قطعی کرونا استفاده می‌شود.