به گزارش مجله ی وطن نیوز :

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با تسنیم:

اگر توافق ۲۵ ساله با چین کشور فروشی است، چرا آمریکا و غرب حاضر به امضای همین توافق با ایران نمی‌شوند.

اعداد دیگر شامل عدد ۴۰۰ میلیارد دلار و ۸۰ میلیارد دلار در نفت و گاز، تخفیف‌ها و ۵ هزار سرباز چینی ، اینها داستان است و اصلا چنین اعدادی مطرح نیست.

اسرائیل در پشت همه این جنجالهاست.

چین به دنبال تعدد شرکاست نه تعدد وابستگان.

ایران سریلانکا نیست!منابع ما جواب همه قرضها را می‌دهد.

نفت، گاز و پتروشیمی اساسی‌ترین چیزهایی است که در ایران داریم و می‌توانیم به دنیا عرضه کنیم.

اولین احتیاجات ما در دنیا نیز این است که تکنولوژی‌های مخابراتی داشته باشیم، فرودگاه و راه‌آهن داشته باشیم، بندر داشته باشیم و اینها احتیاجات اولیه ماست.

مگر با فرانسوی که نشستیم غیر از این حرف زدیم؟ بعد از برجام مگر با آلمانی‌ها که نشستیم غیر از اینها را گرفتیم؟