رئیس جمهور آمریکا گفت دیگر اجازه نمی‌دهیم چین از آمریکا سوء استفاده کند.

به گزارش وب سایت خبری وطن نیوز،رئیس جمهور آمریکا گفت:

«از سازمان جهانی بهداشت که چین بر آن سیطره داشت خارج شدیم. در حالی که ما ۳۵۰ میلیون جمعیت داریم و چین ۱.۴ میلیارد جمعیت دارد اما آمریکا هزینه بیشتری به سازمان جهانی بهداشت پرداخت می‌کرد.

سازمان بهداشت جهانی به بازیچه‌ای در دستان چین تبدیل شده است.

ما چین را با پولهایمان آباد کردیم و زندگی جو بایدن (رقیب انتخاباتی ترامپ) چیزی جز هدایای متوالی به حزب کمونیست چین نیست.