به گزارش مجله ی وطن نیوز :

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

در روز‌های آینده خبر‌های خوبی درباره مدیریت بازار ارز خواهیم داشت.

قرار است کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان قوای مقننه، قضائیه و با محوریت دولت، از امروز ۳شنبه کار خود را برای ساماندهی بازار ارز آغاز کند.

امیدواریم به زودی برنامه جامع و بسته پیشنهادی به ویژه در حوزه مشوق‌های صادراتی داشته باشیم.

فعلاً اولویت تخصیص ارز به کالا‌های اساسی خواهد بود.