به گزارش مجله ی وطن نیوز :

مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دستور تشکیل شورای هماهنگی میان این کشور و عربستان سعودی را صادر کرد.

ریاست این کمیته با “علی عبدالامیر علاوی” وزیر دارایی است و موضوعات سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور را بررسی می‌کند.