به گزارش مجله ی وطن نیوز:

نخست‌وزیر پیشین مالزی:
اعلام قدس به پایتختی اسرائیل رفتاری غیرقانونی است که با تمام قوانین در تعارض است. اسرائیل از طریق تسلط بر اراضی فلسطینی بنا شده است.

از ابتدا، اسرائیل را به رسمیت نشناختیم و بین ما هیچ رابطه دیپلماتیکی وجود ندارد اما بدبختانه برخی کشورها سیاست‌ متفاوتی در پیش گرفته‌اند.

دموکراسی واقعی در آمریکا وجود ندارد، آمریکا کشوری منصف و عادل در قبال سیاهپوستان نیست.