به گزارش مجله ی وطن نیوز :

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی:
هنوز برپایی یا عدم برپایی حماسه اربعین مشخص نیست و هیچ تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ نشده است.

در صورت عدم پذیرش عراق برای حضور زائران، اعزامی نیز نخواهیم داشت اما تاکنون هیچ اطلاعیه‌ای درباره اربعین از سوی کشور میزبان صادر نشده است.