به گزارش مجله ی وطن نیوز :

رئیس مجلس:
همه ما می‌دانیم که استانداران، فرمانداران و بخشداران نمایندگان عالی دولت بوده و مسؤول هماهنگی هستند که آنها رئیس شورای امنیت، رئیس شورای برنامه‌ریزی، رئیس شورای اجتماعی و رئیس شورای فرهنگی هستند.

تمام ظرفیت استان در اختیار استاندار است و اگر نمایندگان مجلس توقع برطرف کردن این مشکلات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از شما دارند، ما می‌خواهیم این مطالبه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دنبال کنید.