به گزارش مجله ی وطن نیوز :

فیفا در نامه‌ای رسمی اعلام کرد که اصلاحات اساسنامه فدراسیون فوتبال و آئین نامه انتخاباتی که دریافت کرده، نیازمند تغییرات است و آنها را بازگردانده.

ایران تا هشتم تیر برای انجام اصلاحات دوباره مهلت دارد.