به گزارش مجله ی وطن نیوز :

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر:

مبارزه با موادمخدر با قانون فعلی هدر دادن منابع است.

در سال ۹۸ بالاترین میزان مواد مخدر (۹۵۰ تن) در ایران و حتی در دنیا کشف شد.

ایران در کشف تریاک، هروئین و مرفین رتبه نخست را در دنیا دارد.