به گزارش مجله ی وطن نیوز :

وزیر راه: التهابات و تغییرات قیمت در حوزه مسکن اساساً از عرضه و تقاضا نیست بلکه متاثر از شاخص های اقتصادی کشور و تغییرات نرخ ارز است

این التهابات، حالت روانی دارد و برای حفظ ارزش پول است و ناشی از تجدید ارزیابی است اما ملاک عمل ما معاملات واقعی مسکن است

در دوره بحث کارشناسی هستیم تا مبنایی را برای میزان افزایش اجاره بها معین کنیم.

امیدواریم در فصل تابستان, برگه های مالیاتی برای صاحبان واحدهای مسکونی خالی صادر و به گونه ای شود که یا این خانه ها برای فروش و یا اجاره به بازار عرضه شوند.

طرح اقدام ملی مسکن از ماه آینده آغاز می شود و آن را تا پایان این دولت به پایان می رسانیم.

حباب قیمت مسکن شکسته خواهد شد، نباید حرف های ناامید کننده بزنیم و بگوییم دست دولت، خالی است و یا اینکه دولت هیچ اقدامی در بخش مسکن انجام نداده و آن را به حال خود رها کرده است