به گزارش مجله ی وطن نیوز :

سفیر چین در سازمان‌های بین‌المللی:
ریشه‌های اصلی تنش‌های مربوط به مسئله هسته‌ای ایران، در شیوه‌های یکجانبه‌گرایانه و قلدرمأبانه ایالات متحده نهفته است.

در زمانی که ایران بارها عزم خود را برای ادامه همکاری با آژانس تکرار کرده، چرا آژانس به نتیجه‌گیری در مورد «امتناع دسترسی ایران» و ارائه گزارش اصرار دارد؟

چین از ایالات متحده می‌خواهد تا از طریق دست‌کشیدن از فشار حداکثری خود بر ایران، سیاست نادرست خود را تغییر دهد.

به هیچ وجه نمی‌توانیم اجازه دهیم موضوع هسته‌ای ایران مجدداً به جاده قدیمی تقابل برگردد.