به گزارش مجله ی وطن نیوز :

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه:

بنای دستگاه قضایی برخورد بدون تبعیض بافساد است.

هیچ پرونده ای زیرمیز نداریم همه پرونده ها زیردست قضات و درحال رسیدگی است.

شایعه سازی، دروغ پراکنی و تهمت زنی به افراد برای دادرسی عادلانه سم است و آن را مختل می‌کند.

سوالاتی درخصوص تاخیر۴ساله اجرای قانون مالیات برخانه های خالی وجود دارد اما آشفته بازار فعلی بازارمسکن اقدام فوری و جدی از سوی دولت می طلبد.

از قبل هم پیش بینی می شد اگر نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید هدایت نشود در حوزه مسکن و ارز و طلا التهاب ایجاد خواهد کرد.