به گزارش مجله ی وطن نیوز :

رییس صندوق بین‌المللی پول:

🔹با وجود قابل توجه بودن تلاش‌های صورت گرفته، هنوز به اقدامات بیشتری برای مقابله با کرونا نیاز است.
🔹ممکن است بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از مردم جهان در نتیجه شرایط کنونی به فقر مطلق سقوط کنند.
🔹تاکنون حدود ۱۰ تریلیون دلار در جهان صرف مقابله با پیامدهای کرونا در جهان شده که با وجود قابل توجه بودن آن، نیاز است کماکان اقدامات بیشتری صورت بگیرد.