به گزارش مجله ی وطن نیوز :

باقری امام جمعه اسالم گیلان:
🔸ای کاش بعضی ها به جای ازدواج اجباری، به فکر اشتغال و مسکن اجباری هم بودند.
🔸افراطی گری نشانه انقلابی گری نیست.
🔸یکی از شرط های ازدواج، رضایت طرفین است. با اجبار و اکراه علقه زوجیت ایجاد نمی‌شود.